Povrat proizvoda

Proizvode možete vratiti u roku od 14 dana od primitka narudžbe, bez potrebe za obrazloženjem. Proizvod ili proizvodi moraju biti vraćeni neoštećeni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži.
Povrat proizvoda možete obaviti slanjem povrata (trošak povrata snosi kupac) na adresu: Rosemari d.o.o. (za webshop), Trg hrvatskih branitelja 4, 47 000 Karlovac.

U slučaju povrata proizvoda poštom, molimo ispunite i pošaljite obrazac o jednostranom raskidu ugovora.

Neispravne pošiljke

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Korisnik je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Korisnik je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu čime isti potvrđuje da nema prigovora na dostavljene proizvode, a dostavna služba je uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Kupac je dužan provjeriti ispravnost narudžbe, uspoređujući primljene proizvode s računom. Ukoliko nešto nedostaje obvezan je u roku dva dana uputiti pisani prigovor Rosemari d.o.o.-u . Naknadne reklamacije neće se uvažiti.

Materijalni nedostaci proizvoda

U slučaju skrivenog nedostatka proizvoda, a što kupac može utvrditi tek uvidom u proizvod, omogućuje mu se jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjena proizvoda ili umanjenje cijene.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

U slučaju da kupcu(korisniku) kupljeni artikl ne odgovara, u roku od 14 dana po primitku paketa kupac može zamijeniti naručene proizvode ili tražiti povrat novca. Navedeni zahtjev će biti odobren samo ako ambalaža i proizvod nije nošen, nepravilno čuvan, zaprljan, mokar ili ako mu je zbog bilo kog drugog razloga smanjena vrijednost zbog oštećenja koje nije postojalo u trenutku kada je Rosemari d.o.o. robu poslala.

Korisnik može bez navođenja razloga jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora obavijestiti Rosemari d.o.o. prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom:

– poštom na adresu: Rosemari d.o.o. Brune Bušića 25, 10000 Zagreb ili
– elektroničkom poštom na: info@rosemari.hr

u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe i računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Jednostrani raskid Ugovora (obrazac preuzmite ovdje) korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Rosemari d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Korisnik je dužan robu predati ili poslati na adresu Rosemari d.o.o., Trg Hrvatskih branitelja 47 000 Karlovac, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Rosemari d.o.o., odnosno rosemari.hr internet trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Rosemari d.o.o., odnosno rosemari.hr internet trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca vrši se uplatom na tekući račun kupca.

Povrat novca Rosemari d.o.o. može izvršiti tek nakon što zaprimi vraćenu robu ili nakon što joj bude dostavljen dokaz da je roba poslana na adresu maloprodajne trgovine. Izravne troškove povrata robe na navedenu adresu poslovnice korisnik snosi osobno.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju Rosemari d.o.o. će obavijestiti kupca.

Reklamacije i prigovori

Reklamacije vezane za materijalne nedostatke proizvoda, zaprimanja pošiljke koja ne odgovara narudžbi ili zaprimanja pošiljke sa nenaručenim proizvodom mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte putem:

– telefona
– na e-mail adresu: info@rosemari.hr;
– na adresu: Rosemari d.o.o., Brune Bušića 25, 10000 Zagreb;
– na broj fax-a: (01), 6637 640;

Obrazac za prigovor potrošača (obrazac preuzmite ovdje)

Rosemari d.o.o. će pismeno potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja prigovora (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača).
U slučaju opravdanog prigovora kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa za reklamirani proizvod ili na zamjenu proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, korisnik treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.
Ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana, te da korisnik nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe, tj.da u kupca ne postoji nikakva odgovornost, Rosemari d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Rosemari d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Rosemari d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi korisnik.

Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.